30 denní povolenka a povolenka na dobu neurčitou

Zákonem č. 295/2017 Sb. proběhla i novela zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, která zavádí správní poplatky za 30 denní rybářský lístek a rybářský lístek na dobu neurčitou.

  • Rybářský lístek 30 denní za 200 Kč
  • Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let za 1000 Kč
  • Rybářský lístek na dobu neurčitou pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby starší 15 let, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce za 500 Kč

Oznámení

Vážení přátelé, s těžkým srdcem oznamujeme, že nás navždy opustil Jirka Voráček, zakladatel naší MO, rybář tělem i duší a především skvělý kamarád! Budeš nám chybět!

RYBÁŘSKÝ DOTAZNÍK pro zpracování socioekonomické studie sportovního rybolovu v ČR

Rybářský dotazníkČRS a MRS připravili dotazník pro získání informací od svých členů. Krom pomoci svazu máte možnost při vyplnění osobních údajů i získat hmotné ceny – pobyt na Orlíku, povolenky apod. Slosování proběhne 20/2/2017.

„Rybářský dotazník bude sloužit jako zdroj dat pro zpracování socioekonomické studie o významu sportovního rybolovu v ČR. Zadavatelem studie je ČRS a MRS a zpracovatelem dotazníků i celé studie je Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Dotazníky budou zpracovány anonymně a souhrnné výsledky studie budou k dispozici rybářské veřejnosti prostřednictvím časopisu Rybářství a na internetových strá
nkách ČRS www.rybsvaz.cz a MRS www.mrsbrno.cz.“ (a dále viz samotný dotazník)

Vyplnění dotazníku probíhá elektronicky na stránkách ČRS.

Dodatek k popisům revírů ČRS Územního svazu města Prahy pro rok 2016 a 2017

logo_crs_0Výbor ČRS Územního svazu města Prahy na svém zasedání dne 8. 11. 2016 rozhodl o vytištění jednostránkového „Dodatku k popisům revírů ČRS ÚSMP pro rok 2016 a 2017“, ve kterém stejně tak jako v dodatku k soupisům pro držitele CS povolenek bude poukázáno na letošní novelu vyhlášky č. 197/2004 Sb., která nabyla účinnosti dnem 16. června 2016.