RYBÁŘSKÝ DOTAZNÍK pro zpracování socioekonomické studie sportovního rybolovu v ČR

Rybářský dotazníkČRS a MRS připravili dotazník pro získání informací od svých členů. Krom pomoci svazu máte možnost při vyplnění osobních údajů i získat hmotné ceny – pobyt na Orlíku, povolenky apod. Slosování proběhne 20/2/2017.

„Rybářský dotazník bude sloužit jako zdroj dat pro zpracování socioekonomické studie o významu sportovního rybolovu v ČR. Zadavatelem studie je ČRS a MRS a zpracovatelem dotazníků i celé studie je Oddělení rybářství a hydrobiologie Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně. Dotazníky budou zpracovány anonymně a souhrnné výsledky studie budou k dispozici rybářské veřejnosti prostřednictvím časopisu Rybářství a na internetových strá
nkách ČRS www.rybsvaz.cz a MRS www.mrsbrno.cz.“ (a dále viz samotný dotazník)

Vyplnění dotazníku probíhá elektronicky na stránkách ČRS.

Dodatek k popisům revírů ČRS Územního svazu města Prahy pro rok 2016 a 2017

logo_crs_0Výbor ČRS Územního svazu města Prahy na svém zasedání dne 8. 11. 2016 rozhodl o vytištění jednostránkového „Dodatku k popisům revírů ČRS ÚSMP pro rok 2016 a 2017“, ve kterém stejně tak jako v dodatku k soupisům pro držitele CS povolenek bude poukázáno na letošní novelu vyhlášky č. 197/2004 Sb., která nabyla účinnosti dnem 16. června 2016.

 

Výzva MŽP – Mapování sumečků v ČR

Ministerstvo zemědělství mapuje různé živočišné druhy, včetně sumečků. Pokud se se sumečky občas potkáte, prosím pomozte v rozšíření datového souboru. Bližší informace k výzvě naleznete v přiloženém souboru, informace podá

Ing. Pavel Bláha
oddělení implementace projektů fondů EU, odbor fondů EU

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 100 10 Praha 10
tel.: +420 267 122 182 mob.: +420 774 975 454
email: Pavel.Blaha@mzp.cz web: www.mzp.cz

Soubor s výzvou MŽP: Konec nebo jen další začátek sumečků v Čechách